Op zaterdag iets te doen voor kinderen

  • Het ene kind heeft zaterdag voetbal, de ander die gaat naar zwemmen.
  • Soms is het lastig om aansluiting te vinden.
  • Wat vindt mijn kind leuk? Waar past mijn kind?
  • Ik wil dat mijn kind naar buiten treedt, niet alleen maar achter een scherm zit!

Contact met andere kinderen en leeftijdsgenoten en als er nog wat wordt geleerd is het al helemaal mooi! Dat ik mijn handen even vrij heb van de zorg van mijn kind.

Wij, de Balloohoeve, bieden een plek op de zaterdag van tien tot vier aan jeugdigen onder de 18, waar we met elkaar buiten aan de gang gaan!

Het voeren van dieren, het werken op de tuin, we pakken een keer een voetbal, maken een mooie wandeling, gaan creatief aan de gang. Zolang het maar samen is. Tijdens deze werkzaamheden en activiteiten zijn we altijd bezig met het sociale aspect; Hoe overleggen we? Hoe houden we rekening met elkaar? Hoe spelen we samen?

Ook brengt begeleiding kennis over. Over dier en natuur. Er wordt altijd gekeken waar iemand zijn interesses liggen en wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Toch proberen we ook nieuwe dingen uit. Zodat kinderen er achter komen waar interesses liggen en wat nieuws kunnen proberen.

De hele dag door is er continu interactie onderling, waarbij de deskundige begeleiding kinderen ondersteunt en motiveert om contact te leggen met leeftijdsgenoten. Hoe een ieder ook binnen komt, het is de bedoeling dat iedereen met een lach bij de Balloohoeve naar huis gaat. Want het samen plezier hebben op de zaterdag is natuurlijk het belangrijkste wat er is.

Voor informatie kunt u bellen met Jannie Paasman; 06 2804 9638

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten op de Balloohoeve is een indicatie voor dagbesteding nodig. Dit kan een indicatie van de gemeente zijn of een WLZ-indicatie. Ook als er nog geen indicatie is, mag u contact opnemen.