Zorgboerderij

De Balloohoeve is een middelgrote zorgboerderij voor dagbesteding. Door de week en op zaterdag komen mensen met een indicatie dagbesteding variërend in leeftijd van 7 tot 77 jaar. Zij worden begeleid door een enthousiast team van begeleiders. De Balloohoeve is een agrarisch middelgroot bedrijf met vleesveehouderij en akkerbouw. Ook hebben we een (biologische) winkel, koffie- en theeschenkerij, boerencamping, ijsmakerij en paardenhouderij. Deelnemers en begeleiders dragen samen zorg voor de werkzaamheden op het bedrijf. De winkel en de camping worden bemenst door een zelfstandig team.

Op de Balloohoeve staat de deelnemer centraal. We werken vanuit de positieve en gezonde kant van de deelnemer. Het is onze missie om deelnemer te laten werken in hun eigen tempo met werkzaamheden die hen aanspreken om een plek te krijgen of te houden in de maatschappij, ongeacht de tijd die hiermee gemoeid is.

Het bijzondere aan de Balloohoeve is de rust en ruimte die geboden wordt. Er is geen werkdruk. Er is een groot erf waarbinnen veel mogelijk is; toch is het erf begrensd wat duidelijkheid biedt. Deelnemers doen werkzaamheden die hen aanspreken; we maken gebruik van de kracht van de deelnemer. Daarnaast dagen we mensen, waar mogelijk uit om nieuwe dingen te proberen.

Door de week komen volwassenen met psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking, NAH, en combinaties van deze. Ook komen er kinderen die (tijdelijk) niet naar school kunnen. Voor hen is het doel om terug te keren naar school. Op zaterdag komen kinderen en jongeren vooral voor zinvolle vrijetijdsbesteding en het leren en oefenen van sociale vaardigheden. De boerderijwerkzaamheden zijn leidend in de dagelijkse bezigheden. We zorgen voor afwisseling in activiteiten en bieden deelnemers altijd een ruime keuze in activiteiten die hen aanspreken.

De Balloohoeve ligt aan de rand van het dorp Balloo en is nauw verweven met het dorp en de inwoners. Deelnemers vinden het een groot pluspunt dat mensen zonder beperking naar ons bedrijf komen. Op deze manier ontstaat er spontane ontmoetingen en langdurige contacten tussen mensen met en zonder beperking.